FAQ

Het project

Hoe is Neibo in het leven geroepen?

Neibo is het geesteskind van Quentin Verstappen. De idee en visie die achter dit initiatief schuilgaan gist intussen al menige jaren in zijn hersenpan. In 2017 kruiste Martin François zijn pad, waardoor alles in een stroomversnelling geraakte. Martin heeft namelijk de mogelijkheid gecreëerd om het project van de nodige financiële slagkracht te voorzien. Daarom is de tijd nu rijp om de volgende stap te zetten. Samen hebben ze in 2018 beslist om hun energie, ervaring en ideeën te combineren, en te investeren in het project dat de naam Neibo heeft meegekregen.

Vanwaar komt de naam Neibo?

Neibo is een afleiding van het Engelse woord « neighbour » (buur). De keuze hiervoor ligt voor de hand. Het belichaamt namelijk perfect wat onze doelen zijn: samenwerking, solidariteit en gemeenschapsvorming bevorderen.

Een coöperatie, wat houdt dat eigenlijk in?

Een coöperatie is een bedrijfsvorm die zich onderscheidt van traditionele business modellen doordat de focus ligt op investeren in de maatschappij. Winst wordt op deze manier vertaald naar samen groeien, er op vooruit gaan als samenleving. Dit gaat uiteraard gepaard met financiële doelstellingen maar reikt verder. Klanten en werknemers bepalen samen de koers die de onderneming vaart en kunnen daarom allemaal aandeelhouder van de onderneming worden.

Waarom is Neibo verschillend van andere telecomoperatoren?

De diensten die Neibo aanbiedt (data, oproepen, SMS, 4G, etc.) zijn zeer gelijkaardig aan die van de klassieke operatoren. Het grote verschil ligt hem echter in de doelstelling van de onderneming. Neibo is een coöperatie die in de handen van haar abonnees ligt. Het zijn dan ook zij die de strategische bepalingen mee vorm geven en beslissen over de herverdeling van de gemaakte winst. Dit betekent dat wanneer het goed gaat met Neibo, alle klanten er de vruchten van zullen plukken…Een deel van de gemaakte winst zal rechtstreeks terug naar de coöperanten vloeien. Daarnaast wil Neibo de gegenereerde geldstromen ook aanwenden om regiogebonden te gaan investeren in projecten waarvan de klanten kunnen meegenieten.

Hoe zal de gemaakte winst beheerd worden?

In het geval dat een arbeidsjaar met een positief saldo wordt afgesloten zal de winst op de volgende manier geïnvesteerd worden :

● Voor de ontwikkeling van de activiteiten van Neibo

● Ter ondersteuning van duurzame, ethische en lokale projecten

● Onder de vorm van dividenden en kortingen voor de coöperanten (de dividenden worden conform de wet geplafonneerd op 6%).

Welke projecten zullen worden ondersteund door Neibo?

Projecten die door Neibo ondersteund zullen worden, moeten voldoen aan een aantal criteria die opgenomen worden in een charter. Dit charter is echter nog volop in ontwikkeling en zal aan de coöperanten worden voorgesteld op een algemene vergadering. Maar het is een zekerheid dat de criteria tot doel moeten hebben om initiatieven te selecteren die ethisch, lokaal en duurzaam zijn, dus bijdragen aan de ontwikkeling van een betere maatschappij.

Coopërant worden

Waarom coöperant worden?

Door coöperant te worden doet u een mooi gebaar naar ons toe en helpt u dit project mogelijk te maken. Om de dienstverlening en de abonnementen van start te kunnen laten gaan heeft Neibo namelijk 5000 coöperanten en ongeveer 300.000 euro nodig. Het bedrag dat u zelf kan investeren is niet van groot belang, het gaat om de idee erachter. Door mee te stappen in ons initiatief bouwt u mee aan een rechtvaardige samenleving, waarin burgers iets te zeggen hebben en mee kunnen beslissen over een dienst die ze dagdagelijks gebruiken.

Wie kan Coöperant worden?

Iedereen, of u nu een natuurlijk of een rechtspersoon bent.

● natuurlijke personen kunnen zich rechtstreeks via onze website inschrijven.

● rechtspersonen kunnen ons persoonlijk contacteren, aangezien er in dat geval een specifiek formulier moet worden ingevuld.

Hoe kan ik coöperant worden bij Neibo?

Dit kan heel gemakkelijk via onze website. Klik op “Coöperant worden”, kies voor hoeveel aandelen u deel wenst uit te maken van Neibo en betaal vervolgens via beveiligde weg. Proficiat, u bent nu een coöperant!

Hoeveel moet ik investeren om coöperant te worden ?

U bent al lid van Neibo wanneer u minstens 1 aandeel koopt, vanaf 20 euro per stuk.

Kan ik gebruik maken van Tax-shelter ?

Uiteraard! De Tax-Shelter is een fiscale prikkel, in het leven geroepen om burgers te stimuleren mee te investeren in jonge ondernemingen. Op deze manier kan u aanspraak maken op een belastingverlaging tot 30% van het door u geïnvesteerde bedrag. Op het einde van het jaar sturen wij u een attest op. Het volstaat om dit in te dienen bij de fiscale administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën, zoals uitgelegd staat op hun website.

Moet ik coöperant zijn om klant te kunnen worden ?

Neen, u kan klant worden bij Neibo zonder coöperant te zijn. Coöperant worden heeft echter wel zijn voordelen. Op het einde van het jaar hebben zij recht op een terugbetaling of dividend: indien de coöperatie winst draait, vloeit een deel hiervan terug naar de coöperanten.

Wat zijn de verschillende categorieën van aandelen die Neibo aanbiedt ?

Er bestaan 4 categorieën van aandelen binnen Neibo:

  1. Aandelen A – “Garanties” : aandelen onder de vorm van garanties zijn aandelen die op het moment van het ontstaan van de coöperatie gekocht word en door natuurlijke personen of door rechtspersonen. Deze aandelen dienen als houvast, om er voor te zorgen dat de maatschappelijke doelstellingen van de coöperatie gevrijwaard blijven doorheen de tijd. Aandelen van de categorie A hebben een nominale waarde van 100 euro.
  2. Aandelen B – “Ter Ondersteuning”: deze categorie van aandelen is bestemd voor natuurlijke personen en rechtspersonen die het project Neibo graag wensen te steunen. Aandelen van de categorie B hebben een nominale waarde van 100 euro.
  3. Aandelen C – “Burgers”: deze zijn uitsluitend voorzien voor natuurlijke personen. Ze zijn gericht aan alle burgers en toekomstige klanten die graag deel willen uitmaken van de coöperatie en het project willen zien slagen. Aandelen van de categorie C hebben een nominale waarde van 20 euro.
  4. Aandelen D–”Institutionele Investeerders”: aandelen onder deze vorm zijn enkel bestemd voor rechtspersonen die kunnen verantwoorden dat ze over financiële expertise beschikken of excelleren in een domein dat een directe link heeft met de doelstellingen van de onderneming. Aandelen van de categorie D hebben een nominale waarde van 100 euro.

Virtuele netwerkoperator, wasda ?

Wat wordt er verstaan onder een virtuele netwerkoperator ?

Een virtuele operator in de mobiele telefonie biedt diensten aan door gebruik te maken van het fysiek netwerk van een andere operator. In België bestaan er 3 ondernemingen die over een fysiek netwerk beschikken (Proximus, Orange en Base/Telenet). Het zal dus op 1 van deze netwerken zijn dat Neibo zich gaat aansluiten. Om meer te weten te komen over virtuele operatoren bent u bij ons aan het juiste adres.

Hebben jullie zelf antennes ?

Neibo zal geen eigen antennes hebben, vandaar dat we dus een virtuele operator zijn. In België beschikken 3 ondernemingen over een fysiek netwerk (Proximus, Orange en Telenet). Het is dus langs 1 van deze netwerken dat Neibo zijn weg tot bij u zal vinden. Op middellange termijn zou Neibo graag over eigen antennes beschikken om 100% autonoom te kunnen worden.

Het telefoonnetwerk

Welk netwerkbereik biedt Neibo?

Neibo biedt een bereik aan in heel België en in het buitenland, net zoals eender welke andere operator. Het zit namelijk zo dat we gebruik gaan maken van het netwerk van een MNO (Mobile Network Operator), zoals Proximus, Orange of Base/Telenet, om onze diensten te kunnen aanbieden.

Bieden jullie 4G aan?

Uiteraard! Net zoals alle andere netwerkoperatoren gaan wij 4G aanbieden, en zeer binnenkort zelfs 5G!

Zal Neibo beschikbaar zijn in heel België? En in het buitenland?

Uiteraard! Wij zullen gebruik maken van het netwerk van een MNO (Mobile Network Operator),en deze dekken vanzelfsprekend heel België. Wanneer u naar het buitenland gaat zal de dienstverlening op exact dezelfde manier verlopen als bij andere operatoren.

Onze diensten

Kan ik momenteel al telefoneren met Neibo?

Nog niet, jammer genoeg…Maar binnenkort wel! We zijn bezig om de technische voorziening hiervoor samen uit te werken met een Mobile Virtual Netwerk Enabler (MVNE). Dit is een onderneming die technische diensten aanbiedt om toegang te kunnen verkrijgen tot het netwerk. Dit duurt ongeveer 6 maanden. Hoe de zaken er nu voorstaan hopen we vanaf maart 2019 onze diensten te kunnen aanbieden. Vanaf dan zullen er dus ook SIM-kaarten besteld kunnen worden. De activering van deze kaarten, en dus de eerste oproepen, SMS’ en en datagebruik, zijn voorzien voor begin juni 2019.

Vanaf wanneer zullen de diensten van Neibo beschikbaar zijn?

U kan uw SIM-kaart bestellen vanaf maart 2019. De activering van deze kaarten, en dus de eerste oproepen, SMS, en en dataverbruik, zijn voorzien voor begin juni 2019.

Gaan jullie abonnementen en prepaid kaarten aanbieden?

Neibo zal uitsluitend abonnementen aanbieden op maat van gepersonaliseerde noden.

Zijn de diensten toegankelijk voor bedrijven, kmo’s en vzw’s?

Zeker en vast. Er komt een Particulier en een Business pakket voor bedrijven, vzw’s en kmo’s.

Wat zullen de gehanteerde tarieven zijn ?

Onze prijzen zullen afgestemd worden op de gangbare tarieven die op de markt aanwezig zijn. Ons aanbod is dus competitief : aan dezelfde tarieven kan u uw telefoon gebruiken en tegelijkertijd bijdragen aan een meer rechtvaardige samenleving. Deze tarieven zijn nog niet gedefinieerd, aangezien daarvoor eerst de technische oplossing om aangesloten te worden op het netwerk gefinaliseerd moet worden. De prijzen zullen beschikbaar zijn vanaf maart 2019. De tarieven zullen bovendien transparant zijn : om onprettige verrassingen te vermijden zullen we zo duidelijk mogelijk communiceren over de verschillende opties die we gaan aanbieden.

Gaan jullie TV – NET – TEL Packs aanbieden?

Nog niet. Op middellange termijn stelt Neibo zich wel het objectief om alle klassieke vormen van telecommunicatie aan te bieden : TV, internet en telefonie. Vanaf dan zullen we gelijkaardige pakketten kunnen aanbieden zoals de grote marktspelers. Alvorens we met de ontwikkeling hiervan beginnen, leggen we ons eerst toe op het gebruiksklaar maken van ons aanbod mobiele telefonie, om via deze weg de levensvatbaarheid van ons project te bevestigen.

Legale basis & Financiën

Wat zijn de statuten van de CVBA Neibo ?

De statuten van de CVBA Neibo zijn wel degelijk toegankelijk voor het publiek. U kan ze hier consulteren.

Zijn er bepaalde autorisaties die men nodig heeft om netwerkoperator te kunnen worden ?

Neen, er is geen speciale toestemming nodig om virtueel netwerkoperator te kunnen worden.

Zal dit project winstgevend worden ? En indien wel, wanneer ?

Hoe sneller, hoe liever! De rentabiliteit zal afhangen van de mate waarin het project slaagt, en van het aantal coöperanten/toekomstige klanten dat we weten te bereiken en te overtuigen. Het huidig businessplan gaat uit van een begroting in evenwicht tegen 2019, om vanaf 2020 dividenden te kunnen uitkeren. Om dit mogelijk te maken moeten we progressief evolueren en aan 13.000 klanten geraken. Indien u meer wenst te weten over onze financiële prognoses kan u hier terecht bij deze tabellen.

Bestaan er nog andere wegen naast het zoeken van klanten en coöperanten langs de welke Neibo financiering zoekt ?

Waarschijnlijk wel. Het SRIB, de financiële tak van de regio Brussel, heeft sinds 2018 een nieuw mechanisme in het leven geroepen om coöperaties te financieren. Elke euro die een burger investeert in een dergelijk initiatief wordt verdubbeld door het SRIB, en dit tot een bedrag van 150.000 euro. Samengevat betekent dit dat reeds 50%, van de 300.000 euro die we nodig hebben om dit project levensvatbaar te maken, dus al gevonden is !

Bestaat er een risico dat ik mijn investering verlies ?

Een ploeg van coöperanten, bijgestaan door financiële experts, heeft het businessplan en het financieel plan samen uitgewerkt. Deze laatsten zijn zeer robuust in hun voorspellingen en zijn er van overtuigd dat een nefast scenario hier niet aan de orde is. Hoe dan ook, een zero risk scenario bestaat niet. Indien de coöperatie failliet zou gaan bestaat het risico dat ze de coöperanten niet gaat kunnen terugbetalen. Desalniettemin is het risico beperkt: de uitgaven (onder de vorm van lonen, bijvoorbeeld) zullen evolueren in functie van de financiële gezondheid van de coöperatie.

Mijn financiële investering, kan ik die terugvragen ?

Indien u de coöperatie wenst te verlaten wordt uw investering terugbetaald. Deze terugbetaling kan uitgevoerd worden tijdens de eerste 6 maanden van deze sociale evenwichtsoefening, indien dit de financiële stabiliteit van de coöperatie niet in gevaar brengt.

Kan ik een return on investment verwachten ?

Ja. Wanneer de coöperatie het boekjaar goed afsluit, vloeit een deel van de winst terug naar de coöperanten onder de vorm van dividenden en terugbetalingen. In een onderneming die erkend wordt door de Nationale Raad voor de Coöperatie, wat het geval is voor Neibo, mogen uitgekeerde dividenden echter niet hoger zijn dan 6% van het geïnvesteerd kapitaal.

Kennen jullie zelf wel iets van telecommunicatie bij Neibo ? Wie zit er allemaal in jullie team ?

Onze ploeg bestaat uit ervaren ondernemers die doorheen de jaren al verschillende coöperatieve initiatieven uit de grond hebben gestampt. Daarenboven worden wij bijgestaan door experts uit de telecomsector die in het verleden al virtuele operatoren met succes de Belgische markt hebben ingeloodst. School voorbeelden hiervan zijn Voo en Carrefour Mobile.