Modaliteiten

Waarom coöperant worden?

Als coöperant investeer je in Neibo en ben je mede-aandeelhouder. In ruil krijg je enkele voordelen:

 • Je geeft een sterk signaal om een sociale economie in België te creëren

 • Je maakt deel uit van de Neibo gemeenschap

 • Je beslist mee over de herverdeling van de winsten op de algemene vergadering samen met alle coöperanten

 • Je ontvangt dividenden

 • Je kiest welke ethische, duurzame en lokale projecten Neibo steunt

 • Je geniet van een korting op je abonnement

Wie mag coöperant worden?

Onze aandelen type-C zijn er voor alle fysieke personen. Vanaf 20 euro ben je al lid van de coöperatie. 

Aandelen type-B zijn voorbehouden voor organisaties. 

Ik ben minderjarig. Is het mogelijk om coöperant te zijn?

Ja, al moet een meerderjarig persoon in naam van de minderjarige zich ontfermen over de aankoop van de aandelen (betaling, administratie). Ook vertegenwoordigt de meerderjarige de minderjarige op de algemene vergadering waar we stemmen over de belangrijke beslissingen.

Leuke anekdote: de jongste coöperant bij Neibo is slechts 12 maanden oud!

Als de minderjarige coöperant wenst te stoppen als coöperant, moet de meerderjarige vertegenwoordiger een akkoord van het vredegerecht verkrijgen. Deze maatregel is in het leven geroepen voor de bescherming van de goederen van minderjarigen.

Hoe word ik coöperant?

Dat doe je simpelweg via onze website. Je klikt gewoon door naar “coöperant worden” en kiest het aantal aandelen waarop je wenst in te tekenen. Nadien betaal je online via een beveiligde overschrijving. Et voila, je maakt deel uit van dit project!

Moet ik coöperant zijn om klant te worden?

Nee, onze abonnementen zijn er voor iedereen!

Als coöperant geef je ons nog net dat extra zetje en geniet je zelf van een korting op je abonnement en van medezeggenschap in de coöperatie. 

Wat zijn de verschillende aandelencategorieën van Neibo?

Er zijn 4 aandelencategorieën binnen Neibo:

Aandeel A « GARANTIES »: de garantieaandelen zijn de aandelen bestemd voor rechtspersonen of fysieke personen op het moment van de oprichting van de coöperatie. De coöperanten die deze aandelen bezitten handelen als permanente zekerheid voor de sociale doeleinden van de coöperatie. De A-aandelen hebben een nominale waarde van honderd euro (100€).

Aandeel B « STEUN »: steun aandelen zijn voorbehouden voor rechtspersonen (=organisaties). De nominale waarde van de aandelen B bedraagt honderd euro (100€). Als je wil investeren als rechtspersoon, neem dan contact met ons op via hello@neibo.be

Aandeel C « BURGER »: onze bestseller! De burgerlijke aandelen zijn er voor fysieke persone.. De nominale waarde van het aandeel C bedraagt twintig euro (20€).

Aandeel D «INSTITUTIONELE INVESTEERDERS »: deze aandelen zijn gereserveerd aan rechtspersonen die beschikken over ervaring in de financiële sector of in een domein dat verwant is met de activiteiten van de coöperatie. De D-aandelen hebben een nominale waarde van honderd euro (100€).

Wat is het minimumbedrag om te investeren?

Een aandeel kost 20 euro, dat is dus het minimumbedrag. 

Wat is het maximumbedrag om te investeren?

In het kader van ons openbaar aanbod en zonder voorafgaande kennisgeving aan de FSMA, is Neibo verplicht haar aanbod aan coöperanten (natuurlijke en rechtspersonen) te beperken tot maximum € 5000 per coöperant en maximum van € 500 000 per jaar.

Je investeert dus maximum 5000 euro ofwel 250 aandelen. 

Coöperant zijn, wat betekent dat?

Als coöperant heb je geen enkele verplichting.

Neibo wenst natuurlijk zoveel mogelijk coöperanten te betrekken bij het project, want daar schuilt de filosofie van een coöperatie.

Niet iedereen heeft de wens om zich 100% te engageren, en dat is prima! Zie je dit wel zitten, nog beter. 

Wat zijn mijn rechten als coöperant?

Als coöperant bij Neibo heb je de volgende rechten : 

 • Je mag stemmen en je mening ventileren tijdens de algemene vergadering

 • Je hebt inkijkrecht in onze financiële situatie

 • Je kiest de raad van bestuur

 • Je mag jezelf verkiesbaar stellen voor die raad van bestuur

 • Je profiteert van een korting op je abonnement

Waarom is de begunstigde van mijn online betaling in Amsterdam gesitueerd?

Om een veilige betaling te verzekeren, gebruiken we Mollie voor de aankoop van aandelen. De sociale zetel van Mollie ligt in Amsterdam. Panikeer dus niet, want het betaald bedrag gaat meteen naar onze Triodos-rekening.

Hoe krijg ik mijn aandeelhouderscertificaat?

Als je bestelling op onze website bevestigd is en we je online betaling ontvangen, sturen we je je coöperantencertificaat als bewijs van je investering.

Heb je je certificaat niet gekregen? Neem contact met ons op op hello@neibo.be

Mijn investering

Hoe profiteer ik van de TaxShelter?

Neibo is meer dan vier jaar geleden opgericht en kan daardoor de tax shelter niet meer aanbieden. 

Bestaat er een risico dat ik de investering verlies?

Een investering in een coöperatie is niet zonder risico. Als de coöperatie bijvoorbeeld failliet gaat dan zullen de coöperanten de laatsten zijn die een terugbetaling krijgen. Het is dus mogelijk dat je je investering niet terugkrijgt.

De coöperanten riskeren enkel het eigen ingelegde bedrag.

Niettemin neemt ons team de nodige maatregelen om de risico’s te beperken. We hebben beroep gedaan op financiële experten om onze prognoses en ons financieel plan goed te keuren. Daardoor verwachten we geen grote financiële tegenslagen. 

Hoe verkoop ik mijn aandelen door?

Neem hiervoor contact op met ons op hello@neibo.be.

Krijg ik een rendement op mijn investering?

Ja: als de coöperatie aan het einde van het jaar overschotten heeft, is het mogelijk om die met de coöperanten te delen als dividend of korting. De dividenden hebben een wettelijk maximum van 6% van het ingelegde kapitaal. 

Wat is een dividend?

Als een coöperatie winst realiseert, is het mogelijk om die gedeeltelijk te delen met de coöperanten (aandeelhouders). Dat heet een dividend. 

Een dividend is dus een rendement op de investering gegeven. Het wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. 

Het dividend berekenen we op basis van tijdsevenredigheid van het bezit van de aandelen, dit wil zeggen dat hoe vroeger je je aandelen koopt binnen een specifiek jaar, hoe hoger je dividend zal zijn voor dat jaar.

De uitbetaling van een dividend gebeurt niet automatisch en leggen we samen vast tijdens de jaarlijkse algemene vergadering. 

Het dividend verschilt van jaar tot jaar en mag vaste maximum percentage, overeengekomen door de Nationale Raad voor de Coöperatie, niet overschrijden. Dat maximum ligt op 6%.

Hoe krijg ik mijn investering terugbetaald?

Als je de coöperatie verlaat en je wilt een terugbetaling, moet je hiervoor een officiële vraag indienen. 

Die terugbetalingsaanvraag is enkele mogelijk in de eerste jaarhelft (van januari tot en met juni). Je aanvraag zal de raad van bestuur nadien behandelen.

Om je terugbetaling aan te vragen neem je contact met ons op hello@neibo.be.