Modaliteiten

Waarom coöperant worden?

Als u coöperant wordt, investeert u in Neibo en wordt u aandeelhouder. In ruil krijgt u enkele voordelen:

 • U geeft een sterk signaal om een sociale economie in België te vormen

 • U maakt deel uit van het Neibo-collectief

 • U beslist mee over de herverdeling van de winsten op de algemene vergadering met alle coöperanten

 • U ontvangt dividenden

 • U kiest welke ethische, duurzame en lokale projecten Neibo steunt

 • U geniet van een korting op uw abonnement

Wie kan er coöperant worden?

Elke fysieke persoon kan coöperant worden door de aankoop van de “aandelen C – Burgers” vanaf 20€

Wilt u meer weten over de andere investeringsmogelijkheden in onze coöperatie zoals andere coöperantencategorieën, neem dan contact met ons op.

Kan een minderjarige coöperant worden?

Ja. Toch moet een meerderjarig persoon in naam van de minderjarige zich ontfermen over de aankoop van de aandelen (betaling, administratie). Ook vertegenwoordigt de meerderjarige de minderjarige op de algemene vergadering waar we stemmen over de belangrijke beslissingen.

Leuke anekdote: de jongste coöperant bij Neibo is slechts 12 maanden oud!

Als de minderjarige coöperant wenst te stoppen als coöperant, moet de meerderjarige vertegenwoordiger een akkoord van het vredegerecht verkrijgen. Deze maatregel is in het leven geroepen voor de bescherming van de goederen van minderjarigen.

Hoe word ik coöperant?

Via onze website! Het is heel simpel. Klik op “coöperant worden”, kies het aantal aandelen waarop u wenst in te tekenen en betaal online met een beveiligde overschrijving. U bent nu coöperant!

Moet ik coöperant zijn om klant te worden?

Neen, u kunt klant bij Neibo zijn zonder coöperant te zijn, maar de coöperanten hebben wel verschillende voordelen waaronder een korting op hun abonnement. Naargelang de beslissingen op de algemene vergadering kunnen de coöperanten ook andere prijsverlagingen verkrijgen zoals kortingen op de tarieven of dividenden.

Welke zijn de verschillende aandelencategorieën in de coöperatie?

Er zijn 4 aandelencategorieën binnen Neibo:

Aandeel A « GARANTIES »: de garantieaandelen zijn de aandelen bestemd voor rechtspersonen of fysieke personen op het moment van de oprichting van de coöperatie. De coöperanten die deze aandelen bezitten handelen als permanente zekerheid voor de sociale doeleinden van de coöperatie. De A-aandelen hebben een nominale waarde van honderd euro (100€).

Aandeel B « STEUN »: De ondersteunende aandelen worden toegewezen aan rechtspersonen die hun steun wensen te geven aan Neibo. De nominale waarde van de aandelen B bedraagt honderd euro (100€). Als u wenst te investeren als rechtspersoon, neem dan contact met ons op.

Aandeel C « BURGER »: Onze bestseller! De burgerlijke aandelen kunnen we enkel  toegwijzen aan fysieke personen. Zij zijn bestemd voor alle burgers en toekomstige klanten die wensen deel uit te maken van de coöperatie en die het project mogelijk maken. De nominale waarde van het aandeel C bedraagt twintig euro (20€).

Aandeel D «INSTITUTIONELE INVESTEERDERS »: zij zijn gereserveerd aan rechtspersonen die beschikken over ervaring in de financiële sector of in een domein dat verwant is met de activiteiten van de coöperatie. De D-aandelen hebben een nominale waarde van honderd euro (100€).

Wat is het minimum dat ik kan investeren?

U kan coöperant worden vanaf 20€ door 1 aandeel te kopen.

Wat is het maximum dat ik kan investeren?

In het kader van de openbare besparingen, kan u tot 5.000 euro investeren wat zich vertaalt in 250 aandelen.

Coöperant zijn, wat houdt dat voor me in?

Als coöperant heeft u geen enkele verplichting.

Neibo wenst natuurlijk zoveel mogelijk coöperanten te betrekken bij het project want dat is de filosofie van een coöperatie.

Wij zijn ons er ook zeer bewust van dat voor sommigen een betrokkenheid van 100% niet lukt, maar laat u dat niet tegenhouden om toch de stap te zetten!

Wat zijn mijn rechten als coöperant?

Als u coöperant bij Neibo wordt, kan u:

 • Uw stem uitbrengen op de algemene vergadering

 • De rekeningen van de coöperatie inkijken

 • De Raad van Bestuur verkiezen

 • Eventueel uzelf kandidaat stellen als bestuurder

 • Een korting verkrijgen op uw Neibo abonnement

Waarom is de begunstigde van mijn online betaling in Amsterdam gesitueerd?

Om een veilige betaling te verzekeren, gebruiken we Mollie. De sociale zetel van Mollie ligt in Amsterdam. Panikeer dus niet, want het betaald bedrag wordt meteen overgeschreven naar onze Triodos-rekening.

Hoe kan ik mijn coöperantencertificaat verkrijgen?

Als uw bestelling op onze website bevestigd is en we uw online betaling ontvangen, sturen we u uw coöperantencertificaat als bewijs van uw investering.

Hebt u uw certificaat niet gekregen? Contacteer ons in dat geval.

Mijn investering

Kan ik profiteren van de Tax Shelter ?

Jammer genoeg is dat niet mogelijk. Op het voordeel van Tax Shelter staat een limiet voor bedragen tot 250.000€. Dit bedrag hebben we al bereikt en zodoende is ons plafond overschreden.

Bestaat er een risico dat ik de investering verlies?

Een investering in een coöperatie is niet zonder risico. Bijvoorbeeld, als de coöperatie failliet gaat, dan zullen de coöperanten de laatsten zijn die een terugbetaling kunnen krijgen. Waarschijnlijk kan u dus uw investering niet terugkrijgen.

De coöperanten riskeren enkel het eigen ingelegde bedrag.

Niettemin neemt ons team de nodige maatregelen om de risico’s te beperken. We hebben beroep gedaan op financiële experten om onze hypotheses en ons financieel plan te valideren. Dit laatste voorkomt aanzienlijk negatieve hypotheses.

Kan ik mijn aandelen doorverkopen?

Ja. Voor meer informatie, kan u contactmet ons opnemen.

Zal ik een rendement op mijn investering hebben?

Ja: als de coöperatie aan het einde van het jaar overschotten heeft, kan een deel van de winst gebruikt worden om kortingen of dividenden aan de coöperanten toe te kennen. De dividenden zijn nooit hoger dan 6% van het ingelegde kapitaal.

Wat is een dividend?

Als een coöperatie winst realiseert, kan ze die openbaar maken. Dat noemt men dividenden. 

Een dividend is een rendement op investering gegeven aan de aandeelhouders van een bedrijf.

Het dividend berekenen we op basis van tijdsevenredigheid van het bezit van de aandelen, dit wil zeggen dat hoe vroeger u zich tijdens het jaar abonneert op de coöperantenaandelen, hoe hoger uw dividend zal zijn voor dat jaar.

De uitbetaling van een dividend gebeurt niet automatisch en wordt vastgelegd op basis van een beslissing bij de algemene vergadering die één keer per jaar plaatsvindt.

Het dividend kan verschillen van jaar tot jaar en kan het vast maximum percentage, overeengekomen door de Nationale Raad voor de Coöperatie, niet overschrijden. Deze rente bedraagt als maximum 6%.

Kan mijn investering worden terugbetaald?

Als u de coöperatie verlaat en u wilt een terugbetaling, moet u een vraag indienen.

Uw terugbetalingsvraag kan u jaarlijks indienen tussen de eerste 6 maanden van het boekjaar (van januari tot en met juni). Uw aanvraag zal vervolgens behandeld worden door onze Raad van Bestuur. U kunt ons daarvoor contacteren.