Wat is een coöperatie?

Een coöperatie is een democratisch bedrijfsmodel, transparant en lokaal, met een focus op de mens en niet enkel op winstmaximalisatie.

Het model bestaat in verschillende sectoren: voeding, energie, enz. Neibo is de eerste Belgische coöperatie die kiest om mobiele telefonie aan te bieden via dit model. 

De coöperanten financieren de coöperatie; elke coöperant bezit een deel van de coöperatie.

Wat doet Neibo met mijn investering?

We gebruiken je investering voor de dagelijkse werking en ontwikkeling van de coöperatie. Als we het geld niet meteen gebruiken, storten we het op onze spaarrekening bij Triodos! 

Al onze uitgaven leggen we voor aan de coöperanten tijdens de algemene vergadering. ZIj moeten ze goedkeuren. 

Hoe verdeelt Neibo haar winsten?

Als we winst hebben, verdelen we die op deze manier:

  • Ontwikkeling van de werkzaamheden van Neibo

  • Steun voor duurzame, ethische en lokale projecten

  • Kortingen en dividenden aan de coöperanten (dividenden aan een maximum van 6%)

Is de coöperatie erkend bij de NRC?

Ja! Sinds 2018 is Neibo erkend bij de NRC (Nationale Raad voor de Coöperatie). De NRC heeft meer dan 500 bonden en bedrijven aan zich verbonden die de fundamentele waarden voor een coöperatie behartigen. Het verkregen certificaat is dus een belangrijk bewijs voor de werking van Neibo.

Hoe verloopt een algemene vergadering?

Een algemene vergadering in een coöperatie vindt minstens één keer per jaar plaats. Alle coöperanten zijn uitgenodigd. Iedereen stemt volgens het principe van 1 persoon = 1 stem.

Het programma is steeds variërend, maar verloopt normaal als volgt:

  • Goedkeuren van de jaarlijkse rekeningen

  • Goedkeuren van de voorlopige begroting

  • Benoeming van de nieuwe Raad van Bestuur

Wie zetelt in de Raad van Bestuur van Neibo?

De samenstelling van onze Raad van Bestuur vind je hier terug.

Hoe stel ik me verkiesbaar voor de Raad van Bestuur?

De Raad van Bestuur bestaat uit minstens 3 leden en maximum 7 leden, al dan niet coöperanten. De bestuurders worden jaarlijks gekozen per stemming. De duurtijd van hun mandaat ligt vast op zes jaar. De Raad van Bestuur komt samen op vraag van de voorzitter, op vraag van de leden of elke keer als het vereist is in het belang van de coöperatie. Voor meer informatie, gelieve ons te contacteren.

Hoe contacteer ik de coöperatie?

Als je vraag betrekking heeft op de coöperatie, contacteer je ons hello@neibo.be. Heb je een vraag over onze abonnementen? Contacteer dan support@neibo.be.