Wat is een coöperatie?

Een coöperatie is een democratisch bedrijfsmodel, transparant en lokaal, mensgericht en niet louter op winstmaximalisatie.

Dit ondernemersmodel kan toegepast worden in elke mogelijke bedrijfstak: voeding, energie, enz. Neibo is de eerste Belgische coöperatie in mobiele telefonie!

Een coöperatie wordt gefinancierd en gevormd door zijn leden, de coöperanten. Elke coöperant bezit een gedeelte van de coöperatie.

Wat doet Neibo met mijn investering?

Wij investeren dit geld in de uitgaven die nodig zijn voor de goede werking van de coöperatie. Als het niet geïnvesteerd wordt, zal het op onze spaarrekening bij Triodos blijven staan.

Al onze uitgaven worden voorgelegd en goedgekeurd door onze coöperanten op de algemene vergadering.

Hoe worden de winsten van Neibo verdeeld?

In het geval van winst aan het eind van het jaar, wordt die verdeeld volgens de volgende werkwijze:

  • Ontwikkeling van de werkzaamheden van Neibo

  • Steun voor duurzame, ethische en lokale projecten

  • Kortingen en dividenden aan de coöperanten (dividenden aan een maximum van 6%)

Is de coöperatie erkend bij de NRC?

Ja! Sinds 2018 is Neibo erkend bij de NRC (Nationale Raad voor de Coöperatie). De NRC heeft meer dan 500 bonden en bedrijven aan zich verbonden die de fundamentele waarden voor een coöperatie behartigen. Het verkregen certificaat is dus een belangrijk bewijs voor de werking van Neibo.

Hoe verloopt een algemene vergadering?

Een algemene vergadering in een coöperatie vindt minstens één keer per jaar plaats, waarbij alle coöperanten zijn uitgenodigd. Iedereen stemt volgens het principe van 1 persoon = 1 stem.

Het programma dient aangepast te worden naar elke coöperatie, maar een algemene vergadering gebeurt normaal als volgt:

  • Goedkeuring van de jaarlijkse rekeningen

  • Goedkeuren van de voorlopige begroting

  • Benoeming van de nieuwe Raad van Bestuur

Wie zetelt in de Raad van Bestuur van Neibo?

De samenstelling van onze Raad van Bestuur kan je hier terugvinden.

Kan ik mijn vacature stellen bij de Raad van Bestuur?

Ja! De Raad van Bestuur bestaat uit minstens 3 leden en maximum 7 leden, al dan niet coöperanten. De bestuurders worden jaarlijks aangewezen volgens een stemming. De duurtijd van hun mandaat ligt vast op 5 jaar. De Raad van Bestuur komt samen op vraag van de voorzitter, op vraag van de leden of elke keer als het vereist is in het belang van de coöperatie. Voor meer informatie, gelieve ons te contacteren.

Hoe kan ik de coöperatie contacteren?

Als je vraag betrekking heeft op de coöperatie, kan je ons contacteren via het e-mailadres hello@neibo.be. Wij sturen je zo snel mogelijk een antwoord.