De Raad van Bestuur

Wat is een raad van bestuur?

Een Raad van Bestuur is een groep mensen die door de algemene vergadering zijn gemandateerd om de coöperatie te leiden. De Raad van Bestuur is het orgaan dat de coöperanten vertegenwoordigt. Zij ziet toe op de goede ontwikkeling van het project, de activiteiten en de overeenstemming ervan met het doel van de onderneming.

Wie kan bestuurder worden?

De Raad van Bestuur van Neibo bestaat uit minimaal 3 leden en maximaal 7 leden, coöperanten of niet. De toegang tot de Raad van Bestuur is gratis. Iedereen die interesse toont in Neibo en die voldoet aan het gezochte profiel kan solliciteren. De profielen van de bestuurders worden opgesteld volgens het doel van de coöperatie.

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter.

In geval van een vacature in de Raad van Bestuur door overlijden, ontslag of een andere oorzaak, hebben de overblijvende bestuurders het recht om de vacature voorlopig in te vullen. In dit geval gaat de algemene vergadering in haar eerste vergadering over tot de definitieve verkiezing.

Hoelang duurt een mandaat van bestuurder?

De duur van het mandaat van de bestuurders is vastgesteld op 6 jaar. Zij zijn herkiesbaar. De mandaten kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ingetrokken.

Bestuurder worden, wat betekent dat voor mij?

Als je bestuurder wordt, word je uitgenodigd voor een paar vergaderingen. Het is dus geen fulltime job. Je rol zal zijn om te adviseren en te helpen bij de ontwikkeling van de coöperatie. 

De Raad van Bestuur komt bijeen op oproep van zijn Voorzitter wanneer het belang van de vennootschap het vereist of wanneer 2 bestuurders het vragen. Vergaderingen kunnen fysiek worden gehouden, maar ook door middel van een videoconferentie.

Krijgt een bestuurder een vergoeding?

De huidige statuten van Neibo voorzien in gratis bestuursmandaten. Dit betekent dat bestuurders geen vergoeding ontvangen. Het betalen van onkosten is wel mogelijk (reiskosten, enz.).

Is er een risico verbonden aan het statuut van bestuurslid?

Als bestuurder deel je je expertise tot in het hart van het project. De raad van bestuur maakt beslissingen, geeft strategische raad, enz. De bestuursleden vertegenwoordigen dus Neibo. 

In geval van ernstig wanbeheer (bijvoorbeeld het niet betalen van sociale zekerheidsbijdragen) kunnen bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld en kunnen zij de daaraan verbonden risico's lopen. Bij Neibo is dit risico echter zeer laag.

Meer informatie?

We raden je aan om het dossier Saw-B te lezen dat is opgesteld door Barbara Garbarczyk. De titel luidt "De democratie in een sociale onderneming: welke rol heeft de raad van bestuur (2017).