De Raad van Bestuur

Wat is een raad van bestuur?

Een raad van bestuur is een groep mensen die door de algemene vergadering zijn gemandateerd om de coöperatie te leiden. De raad van bestuur vertegenwoordigt de coöperanten. Zij ziet toe op de goede ontwikkeling van Neibo en haar activiteiten en controleert of we de waarden van de coöperatie respecteren. 

Wie mag bestuurder worden?

De raad van bestuur van Neibo bestaat uit minimaal 3 leden en maximaal 7 leden, coöperanten of niet. De toegang tot de Raad van Bestuur is gratis. Iedereen die interesse toont in Neibo en die voldoet aan het gezochte profiel is vrij om te solliciteren. De profielen die we zoeken liggen in lijn met doelen van Neibo.

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter.

Als een plaats vrijkomt door overlijden, ontslag of een andere oorzaak hebben de overgebleven bestuurders het recht om de vacature voorlopig zelf in te vullen. Tijdens de volgende algemene vergadering kiezen we dan een nieuw lid. 

Hoelang duurt een mandaat van bestuurder?

De duur van het mandaat van de bestuurders is vastgesteld op 6 jaar. Zij zijn herverkiesbaar. De algemene vergadering heeft het recht om op ieder moment een mandaat in te trekken. 

Bestuurder zijn, wat betekent dat voor mij?

Als bestuurder nodigen we je uit voor een paar vergaderingen per jaar. Het is dus geen fulltime job. Je zal ons adviseren en helpen bij de ontwikkeling van de coöperatie. 

De raad van bestuur komt bijeen op oproep van zijn voorzitter wanneer het belang van Neibo het vereist of wanneer twee bestuurders het vragen. Vergaderingen zijn zowel fysiek als digitaal. 

Krijgt een bestuurder een vergoeding?

De huidige statuten van Neibo voorzien in bestuursmandaten zonder vergoeding.  Het betalen van onkosten is wel mogelijk (reiskosten, enz.).

Is er een risico verbonden aan het statuut van bestuurslid?

Als bestuurder deel je je expertise tot in het hart van het project. De raad van bestuur maakt beslissingen, geeft strategische raad, enz. De bestuursleden vertegenwoordigen dus Neibo. 

In geval van ernstig wanbeheer (bijvoorbeeld het niet betalen van sociale zekerheidsbijdragen) kunnen bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld en kunnen zij de daaraan verbonden risico's lopen. Bij Neibo is dit risico echter zeer laag.

Meer informatie?

We raden je aan om het dossier Saw-B te lezen dat is opgesteld door Barbara Garbarczyk. De titel luidt "De democratie in een sociale onderneming: welke rol heeft de raad van bestuur (2017). Dit dossier is in het Frans.