Wat is de tax shelter?

De tax shelter voor startende ondernemingen is een fiscale stimulans om kleine bedrijven te helpen bij het aantrekken van kapitaal. Als aan alle voorwaarden is voldaan, kunnen burgers die in deze bedrijven investeren, profiteren van een belastingvermindering van 45% van het geïnvesteerde bedrag.

Kan ik nog steeds van de tax shelter genieten als ik coöperant wordt?

Als je vandaag coöperant wordt, is het niet langer mogelijk om van de tax shelter te genieten. Voor coöperaties is het bedrag dat in het kader van de tax shelter wordt opgehaald gelimiteerd op 250.000 euro. We hebben dit bedrag bereikt in 2019.

Wie kan van de tax shelter genieten?

Elke coöperant die onderworpen is aan de personenbelasting.

Buitenlandse coöperanten, coöperanten met rechtspersoonlijkheid, de bestuurders en oprichters van de coöperatie kunnen niet profiteren van de Tax Shelter.

Hoe moet ik mijn belastingaangifte invullen?

Op Tax-On-Web, dien je het bedrag van investering in te vullen bij de code 1320/2320. Je kiest voor het vakje van 45%, aangezien Neibo een micro-vennootschap is.

Hoelang moet ik mijn investering bij Neibo houden om te kunnen profiteren van de tax shelter?

Om van de tax shelter te kunnen profiteren, moet je je investering in de coöperatie gedurende 4 jaar (48 maanden) behouden. Als je de coöperatie voor die tijd verlaat, wordt de belastingvermindering gedeeltelijk teruggenomen. Dit gebeurt voor het jaar waarin niet meer aan de voorwaarde wordt voldaan in de vorm van een belastingverhoging. De terugboeking wordt berekend op basis van het aantal “ontbrekende hele maanden” vanaf de datum waarop niet meer aan de voorwaarde wordt voldaan tot het einde van de periode van 48 maanden.

Wanneer ontvang ik mijn tax shelter attest?

De uiterste datum voor het versturen van de tax shelter-attesten naar de FOD Financiën  is 31 maart.

Hoe ontvang ik mijn tax shelter attest?

Wij sturen de attesten in PDF-formaat per e-mail. Controleer je mailbox en je junkmail. Tegelijkertijd bezorgen we een kopie van deze attesten aan de Belgische administratie (Tax-On-Web).

Moet ik mijn attest bij mijn belastingaangifte voegen?

Je bent verplicht om je investering aan te geven in je belastingaangifte, maar je bent niet verplicht om je PDF-attest bij te voegen. Neibo stuurt een kopie ervan naar de Belgische fiscus.

Er is een fout of mijn tax shelter attest

Ik heb het antwoord op mijn vraag niet gevonden

Wij raden je aan de website van de FOD Financiën te bezoeken en de verklarende documenten te raadplegen:

  1. Hun brochure over de belastingaangifte voor particulieren
  2. Hun FAQ over Tax Shelter voor startende kleine vennootschappen