Wat is de Tax Shelter?

De Tax Shelter voor startende ondernemingen is een fiscale stimulans om kleine bedrijven te helpen bij het aantrekken van kapitaal. Als aan alle voorwaarden is voldaan kunnen burgers die in deze bedrijven investeren, profiteren van een belastingvermindering van 45% van hun geïnvesteerde bedrag.

Er staat een verkeerd adres op mijn Tax Shelter attest

De gegevens op je attest zijn de gegevens die je doorgaf in 2018, 2019 of 2021. 

Als je bent verhuisd en dit liet weten, dan zal dat adres op je attest prijken. Zo niet, dan zie je nog je oude adres. 

Hoe vul ik mijn belastingsaangifte in?

Voor wie aandelen kocht in 2018 en begin 2019:

Je hoeft enkel je bewijs van je investering (=attest) bij te houden. Dat attest bevestigt dat je tot en met 31/12/2021 nog steeds lid was van de coöperatie. Op die manier beantwoord je aan de voorwaarde beschreven in het artikel 14526, § 3, alinéa 1er ou § 2, alinéa 3, CIR 92.

Het bedrag dat je investeerde hoef je niet meer in te voeren, want het fiscale voordeel was enkel geldig voor het jaar waarin je de aandelen kocht. 

Voor wie aandelen kocht in 2021:

Hoe het attest bij ter beschikking van de belastingdienst, want het is mogelijk dat ze dit opvragen. Vul het bedrag in dat je mag aftrekken van je brief onder de volgende rubriek: Kader X: uitgaven die recht geven op belastingverminderingen onderdeel / G: betalingen die recht geven op een belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen in startende vennootschappen / G,2 (verminderingspercentage van 45%). 

Welk soort attest stuurt Neibo uit?

We sturen jou een officieel Tax Shelter attest voor een startende onderneming (referentie 281.85). Met dit attest heb je recht op een korting van 45% tijdens het jaar van aankoop van de aandelen. 

  • Tijdens het eerste jaar van de investering sturen het een attest type 1.
  • Tijdens het 2e, 3e en 4e jaar van de investering sturen we een attest type 2. Zo behoud je het recht op de vermindering uit het eerste jaar. 
  • Verliet je de coöperatie tijdens het jaar vooraleer we het attest ervoor uitstuurden, dan krijg je een attest type 3. 

Hoelang moet ik mijn investering bij Neibo houden om te profiteren van de Tax Shelter?

Om van de Tax Shelter te profiteren, moet je je investering in de coöperatie gedurende 4 jaar (48 maanden) behouden.

Als je de coöperatie vroegtijdig verlaat, wordt de belastingvermindering gedeeltelijk teruggenomen. Dit gebeurt voor het jaar waarin niet meer aan de voorwaarde wordt voldaan. De terugboeking wordt berekend op basis van het aantal “ontbrekende hele maanden” vanaf de datum waarop niet meer aan de voorwaarde wordt voldaan tot het einde van de periode van 48 maanden.

Is de Tax Shelter nog steeds beschikbaar vandaag?

Nee! De Tax Shelter is pas te gebruiken tot vier jaar na de oprichting van de vennootschap. Neibo is die leeftijd voorbijgegaan en biedt dit dus niet meer aan.

Wie geniet van de Tax Shelter?

Elke coöperant die onderworpen is aan de personenbelasting.

Buitenlandse coöperanten, coöperanten met rechtspersoonlijkheid en de bestuurders en oprichters van de coöperatie profiteren niet van de Tax Shelter.

Wanneer ontvang ik mijn Tax Shelter attest?

De deadline voor de attesten is 31 maart. 

Hoe ontvang ik mijn Tax Shelter attest?

Wij sturen de attesten in PDF-formaat per e-mail. Controleer je mailbox en je spam folder. Tegelijkertijd bezorgen we een kopie van deze attesten aan de Belgische administratie (Tax-On-Web).

Ik heb het antwoord op mijn vraag niet gevonden

Wij raden je aan de website van de FOD Financiën te bezoeken en de verklarende documenten te raadplegen:

  1. Hun brochure over de belastingaangifte voor particulieren
  2. Hun FAQ over Tax Shelter voor startende kleine vennootschappen