Statuten en soorten aandelen

Categorieën van aandelen

Er bestaan 4 categorieën van aandelen  binnen Neibo:

Aandelen A – “Garanties”

Aandelen onder de vorm van garanties zijn aandelen die op het moment van het ontstaan van de coöperatie gekocht worden door natuurlijke personen of door rechtspersonen. Deze aandeelhouders vormen een houvast, om er voor te zorgen dat de maatschappelijke doelstellingen van de coöperatie gevrijwaard blijven doorheen de tijd.

Aandelen van de categorie A hebben een nominale waarde van 100 euro.

Aandelen B – “Ter Ondersteuning”

Deze categorie van aandelen is bestemd voor natuurlijke personen en rechtspersonen die het project Neibo graag wensen te steunen.

Aandelen van de categorie B hebben een nominale waarde van 100 euro.

Aandelen C – “Burgers”

Deze zijn uitsluitend voorzien voor natuurlijke personen. Ze zijn gericht aan alle burgers en toekomstige klanten die graag deel willen uitmaken van de coöperatie en het project willen zien slagen.

Aandelen van de categorie C hebben een nominale waarde van 20 euro.

Aandelen D – “Institutionele Investeerders”

Aandelen onder deze vorm zijn enkel bestemd voor rechtspersonen die kunnen verantwoorden dat ze over financiële expertise beschikken in een domein dat een directe link heeft met de doelstellingen van de onderneming.

Aandelen van de categorie D hebben een nominale waarde van 100 euro.

Openbare aanbieding & Aandelen

Onze openbare aanbieding is begrensd op 5000€ per coöperant en op een totaal bedrag van 5.000.000€. Het betreft de inschrijving van « Aandelen C – Burgers ». Indien u meer informatie wenst over andere investeringsmogelijkheden in onze organisatie en andere categorieën van coöperanten, neem gerust contact op.

Statuten

De statuten van Neibo kunnen hier geraadpleegd worden

imagesformat-pdf-1