Waarom een coöperatie?

Een onderneming van en voor mensen

Een coöperatie is een bedrijfsvorm waarbij de focus op mensen ligt in plaats van het maken van winst. Het is een ondernemingsvorm die mensen samenbrengt. Elke coöperant is eigenaar van één of meerdere aandelen van de coöperatie : het zijn dus de klanten en werknemers die de coöperatie samen in handen hebben, en die allemaal inspraak hebben in de keuzes die de onderneming maakt.

Voor Neibo is deze bedrijfsvorm een evidentie, omdat we willen dat deze coöperatie toebehoort aan alle burgers! Op deze manier heeft u inspraak in de strategische oriëntaties die de coöperatie maakt en beslist u mee hoe de winst wordt herverdeeld. Indien Neibo een succesformule blijkt te zijn, dan bent u het die daar baat bij heeft aangezien een deel van de winst zal worden geherinvesteerd in de samenleving onder de vorm van ethische, lokale en duurzame projecten naar de keuze van de coöperanten.

Welke voordelen biedt een coöperatie?

NEIBO_picto_Belgium_100px

De rijkdom die wordt gecreëerd staat ten dienste van de regio’s: ze draagt bij tot lokale ontwikkeling en de Belgische economie, zonder weg te vloeien naar het buitenland.

NEIBO_picto_Durable_100px

De gegenereerde winst wordt verdeeld onder: de coöperanten, het aanleggen van reserves om de activiteiten van de coöperatie verder te kunnen ontwikkelen en een herinvestering in de regionale economie waarbij ethische, lokale en duurzame projecten naar uw keuze zullen worden ondersteund. Op die manier komen we tot een eerbare economische cirkel die iedereen ten goede komt!

NEIBO_picto_Tarifs_flip-100px

Dankzij de accumulatie van reserves die niet kunnen worden uitgekeerd onder de vorm van dividenden, verzekeren coöperaties zich van een stabiele financiële situatie doorheen de tijd. Dit zorgt ervoor dat een coöperatie resistenter is tegen slechte kwartaalcijfers of een eventuele economische crisis dan een bedrijf met een traditionele structuur. Door de uitbouw van een buffer kan ze zichzelf beter beschermen. Net zoals andere coöperaties zal Neibo een robuuste onderneming zijn, maar tegelijkertijd ook haar diensten en activiteiten ontwikkelen ten dienste van de samenleving.