Wat is Neibo nu juist?

Neibo is een Belgische coöperatie die binnenkort abonnementen aanbiedt voor mobiele telefonie aan particulieren, bedrijven en organisaties. Ons aanbod is nu nog volop in ontwikkeling en zal tegen het begin van 2019 operationeel zijn. Help mee om dit innovatieve project te concretiseren en word daarom vanaf vandaag al coöperant!

Neibo is gecreëerd door en voor burgers zelf. Neibo is verbonden met haar cliënten en partners die medebeslissers zijn over de koers en strategie. Onze coöperatie is erkend door de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC). Elke burger of natuurlijke persoon, klant of niet, kan coöperant worden. Samen kunnen we van Neibo een echt collectief project maken.

Onze organisatie zal een deel van haar winst uitkeren aan de coöperanten via  kortingen en dividenden. Een ander deel gaat naar projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van een rechtvaardiger economie & samenleving. Zo helpen we de economie te vernieuwen en deze ten dienste te stellen van de samenleving.

Missie

Onze missie bestaat erin om telecomdiensten aan te leveren op nationale schaal. We hebben gekozen ons te organiseren onder de vorm van een coöperatie. Dit geeft elke burger de kans om mee te investeren en te participeren in de grote strategische beslissingen van het bedrijf.

Visie

Met Neibo participeren we aan een nieuwe (correctere) vorm van economie die terug in handen genomen wordt door de burgers. Neibo wenst een invloedrijke speler te worden in de telecomsector en ontwikkelt een volledig en performant aanbod dat tegemoet komt aan de noden van haar gebruikers.

Waarden

Transparantie: een helder aanbod zonder onaangename verrassingen; een gedetailleerde communicatie omtrent financieel beheer: participatief bestuur binnen de onderneming.

Betrokkenheid van burgers in de reële economie en betrokkenheid bij Neibo draagt bij aan de ontwikkeling van een rechtvaardigere samenleving.

Kwaliteit: kwalitatief aanbod dankzij het gebruik van performante technologieën ; een constante opvolging van innovaties ; de aanpassing van ons aanbod aan de geëvolueerde noden van onze gebruikers én een efficiënte administratie en dienst na verkoop.

Autonomie: een team waarbij het potentieel en de competenties van eenieder gevaloriseerd worden en de steun van projecten die bijdragen aan een rechtvaardigere economie en samenleving.

Ecologie: de coöperatie zal er naar streven om zijn ecologische voetafdruk zo laag mogelijk te houden via compensatie-mechanismen.